Press "Enter" to skip to content

پیامد زیان بار رویکرد ترامپ بر اقتصاد جهانی

سیاست “اول آمریکا” که توسط دونالد ترامپ پیگیری میشود، علاوه بر پیامدهای آن بر اقتصاد آمریکا بر روی دیگر کشورها نیز تاثیر زیادی گذاشته است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: