Press "Enter" to skip to content

قاسمی حادثه تروریستی امروز در شهر ملبورن استرالیا را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه حادثه تروریستی امروز در شهر ملبورن استرالیا را محکوم کرد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: