Press "Enter" to skip to content

رونمایی از نسخه سرنشین دار ایستگاه فضایی چین

چین از نسخه ایستگاه فضایی سرنشین دار خود رونمایی کرده است. این مقر احتمالا پس از بازنشسته شدن ایستگاه فضایی بین المللی جایگزین آن در مدار زمین می شود.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: