Press "Enter" to skip to content

رونمایی از سرباز هخامنشی

سردیس سرباز هخامنشی در بخش ایران باستان موزه ملی ایران یکشنبه ۱۵ مهر رونمایی شد و به مدت ۱۲ روز در این بخش از موزه به نمایش درآید. این سردیس که ۹۰ سال پیش کاوش شده و حدود ۸۰ سال پیش از کشور خارج شده بود، پس از گذراندن مراحل حقوقی همراه رییس جمهور از سفر نیویورک به ایران منتقل شد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: