Press "Enter" to skip to content

 رقیب تسلا نخستین کامیون هیدروژنی خود را معرفی کرد

نیکولا موتور که به عنوان رقیب سنتی تسلا شناخته می شود نخستین نسخه کامیون هیدروژنی خود را معرفی کرد. این کامیون هیدروژنی برای عرضه در بازار اروپا آماده شده است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: