Press "Enter" to skip to content

تعامل با سایر نهادها، ملاک انتخاب شهردار/آرای هاشمی رو به رشد است

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: پنج گزینه انتخابی، برآیند تفکر شورای شهر تهران در خصوص انتخاب شهردار بود و دموکراسی یعنی همین.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: