Press "Enter" to skip to content

بروز جنجال جاسوسی بین روسیه و اتریش

مسکو – ایرنا – پس از دستگیری یک سرهنگ اتریشی به جرم جاسوسی به نفع روسیه در این کشور، روابط مسکو و وین شکر آب شده و صدراعظم اتریش از روسیه دراین باره توضیح خواسته است.برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: