Press "Enter" to skip to content

اپتومتریست ها در همه جای دنیا مراقبین اولیه بینایی هستند

رئیس جامعه اپتومتری ایران، گفت: اپتومتریست ها در همه جای دنیا به عنوان مراقبین اولیه بینایی شناخته می شوند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: