Press "Enter" to skip to content

استخدام بازرس نمایندگان داخلی در یک شرکت تولیدی

یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر خود از آقایان جویای کار جهت بازرسی نمایندگان داخلی از تهران به صورت ماموریتی، دعوت به همکاری می‌کند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: